EEN TOEKOMSTVISIE

Als Algemene Aannemer van Gebouwen en Burgerlijke Bouwkunde mikt VALENS er op binnen de TOP 5 van de sector te behoren binnen het Centrum van België.

Onze groeistrategie is gebaseerd op het opvoeren van onze aanwezigheid op de markt, van zowel grote projecten als deze van de dienstverlening, met als doel hierin een sleutelpositie te  verwerven.

Door in te zetten op onze reputatie en ons vakmanschap willen we van VALENS een erkende en onmisbare handelspartner maken voor alle opdrachtgevers, zowel in de publieke sector als in de privésector.

 

EEN ENGAGEMENT NAAR ALLE PARTIJEN TOE

 

KLANTEN DIE GEHOORD WORDEN

Onze klanten waarderen bovenal onze professionaliteit. Het is door met elk van onze klanten een vertrouwensrelatie op te bouwen, gebaseerd op een menselijk contact en het naleven van onze engagementen, dat sterke en duurzame relaties ontstaan.

PERSONEEL DAT BETROKKEN IS

Door in het bijzonder aandacht te hebben voor het welzijn van ons personeel, en met hen permanent te overleggen, kunnen we vol vertrouwen en in alle veiligheid aan de toekomst werken.

TEAMSPIRIT

De Waarden van Eiffage vormen de basis van de activiteiten van VALENS. Deze waarden laten ons toe om iedere dag onze rol van actieve partner van Eiffage Benelux te spelen en zo op duurzame wijze bij te dragen aan de goede resultaten van de Groep.

GERESPECTEERDE PARTNERS

Door de grenzen van ieders verantwoordelijk- heid duidelijk en contractueel vast te leggen, verzekert VALENS zich bij al haar leveranciers en onderaannemers van een optimale aan- koopkwaliteit, gebaseerd op constructieve onderhandelingen.

Resultaat : stevige part- nerships, gesterkt door wederzijds respect.

STEVIG VERANKERDE WAARDEN

VEILIGHEID DOOR EN VOOR ALLEN

Veiligheid is het sleutelwoord ! Omdat veiligheid de fysieke integriteit garandeert van onze ploegen en diegene die hen omringen, doen we al het mogelijke opdat de veiligheid altijd en overal wordt gerespecteerd.

FOCUS OP UITMUNTENDHEID

Uitmuntendheid wordt op alle vlak beoogd in ons beroep. Onze geloofwaardigheid hangt er van af ! Onze medewerkers genieten dus van permanente vormingen om hun expertise, know-how en vaardigheden verder te ontwikkelen ten voordele van onze klanten en partners.

EEN GRENZELOZE PASSIE

Expertise en vaardigheid zijn niets zonder passie. Passie verenigt de medewerkers en de partners om in eenzelfde elan en vol trots samen unieke en duurzame projecten te verwezenlijken.

DUURZAME RENTABILITEIT

Het is door zich voortdurend op de toekomst te richten dat VALENS deze sereen kan benaderen. Onze constante investering in onze mensen en middelen garanderen een duurzame rentabiliteit tot voldoening van onze aandeelhouders die ons hun vertrouwen blijven geven.

IN EEN GEEST VAN PARTNERSCHAP

Een project is in de eerste plaats een totaalconcept. Daarom moedigen wij teamgeest en partnership aan in elk van onze relaties. Onze transparantie en klantvriendelijkheid is zonder twijfel de mooiste succesfactor en de beste bouwsteen voor de goede werking van het bedrijf.

EEN POSITIEVE ETHIEK

Luisterbereidheid, openheid, transparantie en integriteit. Dat zijn de pijlers die ons dag na dag toelaten een vertrouwensrelatie op te bouwen met zowel onze interne medewerkers als met onze externe partners.