Een toekomstvisie

Als Algemene Aannemer van Gebouwen en Burgerlijke Bouwkunde mikt Valens er op binnen de TOP 5 van de sector te behoren binnen het Centrum van België. Onze groeistrategie is gebaseerd op het opvoeren van onze aanwezigheid op de markt, van zowel grote projecten als deze van de dienstverlening, met als doel hierin een sleutelpositie te  verwerven. Door in te zetten op onze reputatie en ons vakmanschap willen we van Valens een erkende en onmisbare handelspartner maken voor alle opdrachtgevers, zowel in de publieke sector als in de privésector.

 

Onze waarden

Wij, bij Valens, vinden het belangrijk om als één groep te evolueren met behoud van wat ons kenmerkt: onze plicht naar de maatschappij en het milieu toe en onze teamspirit om samen uitdagingen aan te gaan met hechte, betrokken en trouwe teams die gedreven zijn om te innoveren.

 

Voorbeeldgedrag

Bij Valens is voorbeeldgedrag de basis van het respect voor anderen. Zo krijgen de waarden van de groep concreet vorm. We kunnen anderen niet opleggen wat we zelf niet doen. We handelen altijd deontologisch en gewetensvol. We leven de regels strikt na, ongeacht de omstandigheden.

Verantwoordelijkheid

Bij Valens is iedereen, ongeacht haar of zijn niveau, een ambassadeur van de groep, met een plichtsbesef voor de mensen en middelen die hem of haar zijn toevertrouwd. Door het geven van verantwoordelijkheid wordt autonomie gevrijwaard, beslissen en zin voor initiatief worden aangemoedigd tot op de werkvloer.

Transparantie

Bij Valens zijn de uitdagingen bekend. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wat zij van anderen mogen verwachten. Vertrouwen vereist transparantie. De informatie die we verstrekken moet betrouwbaar en volledig zijn. Ze moet onmiddellijk worden doorgegeven. Verzwijgen of vervalsen van informatie is niet toegelaten. Iedereen is verantwoordelijk voor de gevolgen van haar of zijn handelen. Zich vergissen is toegelaten, enkel de herhaalde vergissing maakt het tot een fout

.

Vertrouwen

Bij Valens geniet elke werknemer het vertrouwen en de steun van zijn leidinggevenden, ook als het moeilijk gaat. We treden steeds eensgezind naar buiten, en nooit ten koste van anderen. Vertrouwen is een teken van erkenning, de lijm die ons bindt en bijdraagt tot de ontwikkeling en groei van iedere medewerker. Vertrouwen is ook het kernwoord in de relatie die Valens met haar stakeholders heeft, wat bijdraagt tot langdurige samenwerkingen.

Scherpzinnigheid

Bij Valens werken betekent dat je de zaken op een heldere en diepgaande manier analyseert en verwoordt, steeds bewust van je capaciteiten maar ook van je limieten. Pas dan kunnen we risico’s correct inschatten en de nodige middelen inzetten. Deze scherpzinnigheid zal ervoor zorgen dat we onze doelstellingen halen en onze afspraken kunnen nakomen.

Durf en doorzetting

Bij Valens werken betekent je enthousiast inzetten voor projecten, volhardend en strijdlustig, maar zonder hardnekkigheid en met de nodige veerkracht om problemen aan te pakken en te overwinnen. Het betekent ook moedig leiderschap weten te tonen aan je collega’s.

 

Sponsoring

Wenst uw vereniging een sponsoringsaanvraag indienen bij Valens? Vul dan dit formulier in en verstuur het naar contact.valens@eiffage.com.