ERKENNINGEN

Op datum van 8 September 2021 beschikt Valens NV over Belgische erkenningen voor volgende categorieën van werken:

  • Klasse 8

Categorie D : Bouwwerken

Ondercategorie D1 : Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

Ondercategorie D24 : Restauratie van monumenten

Categorie E : Burgerlijke bouwkunde

Ondercategorie E1 : Moerriolen

Ondercategorie E2 : Paalfunderingen, dam- en diepwanden

  • Klasse 7

Ondercategorie D4 : Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd

Categorie F : Metaalconstructies

Ondercategorie F2 : Metalen draagstructuren bouwen

  • Klasse 5

Categorie G : Grondwerken

CERTIFICERINGEN

De NV Valens en de filialen bezitten de ISO9001, ISO 14001 en VCA** certificeringen (Klik hier voor de grotere versie)  :


Bovendien bezit het bedrijf over veiligheidsmachtigingen die geregeld gecontroleerd en geüpdatet worden door bevoegde instanties. Dit laat toe offerteaanvragen te beantwoorden in het kader van werkzaamheden op het niveau National Secret – NATO Secret – EU Secret.