ERKENNINGEN

Op datum van 15 September 2015 beschikt Valens NV over Belgische erkenningen voor volgende categorieën van werken:

Klasse 8

Categorie D : Bouwwerken

Ondercategorie D1 : Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen

Ondercategorie D4 : Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd

Ondercategorie D24 : Restauratie van monumenten

Categorie E : Burgerlijke bouwkunde

Ondercategorie E1 : Moerriolen

Ondercategorie E2 : Paalfunderingen, dam- en diepwanden

Categorie F : Metaalconstructies

Ondercategorie F2 : Metalen draagstructuren bouwen

Klasse 5

Categorie G : Grondwerken

 

CERTIFICERINGEN

De NV Valens en de filialen bezitten de ISO9001, ISO 14001 en VCA** certificeringen (Klik hier voor de grotere versie)  :

 

Bovendien bezit het bedrijf “NAVO clearances” (erkenningen) die geregeld gecontroleerd en geüpdatet worden door bevoegde instanties. Dit laat toe offerteaanvragen te beantwoorden in het kader van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.