Duurzame ontwikkeling is onze prioriteit

De gehele samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, de uitstoot van CO2 en energie. Ook de bouwsector ontsnapt er niet aan. Daarom is duurzaamheid voor Eiffage Benelux en Valens een belangrijke doelstelling bij de uitvoering van onze projecten.

WIJ WERKEN
milieuvriendelijk

Bij Valens krijgen we steeds meer verzoeken van klanten en bouwheren om duurzaam te bouwen. Hier proberen we zoveel mogelijk aan te voldoen en dit op een milieuvriendelijke manier.

We gaan deze uitdagingen aan door de normen te respecteren en te kiezen voor passief bouwen. Dit betekent dat we verantwoord en zuinig omspringen met ruimte, energie en water, en gebruikmaken van duurzame bouwmaterialen.

WIJ VOLDOEN
aan de duurzaamheidsnormen

Wij voldoen aan de normen van duurzaamheidscertificaten, zoals BREEAM, en dragen tegelijkertijd bij aan een groenere en duurzamere samenleving voor iedereen.

Valens maakt ook gebruik van BIM (Building Information Modeling). Het doel van deze tool?
Een visueel model maken van de werf om de werkzaamheden makkelijker te kunnen plannen.
BIM vereenvoudigt ons werk en bevordert de communicatie.
Het stelt ons in staat te anticiperen en aspecten van de bouw duurzamer aan te pakken.

Eiffage Benelux en Valens doen aan maatschappelijk verantwoord bouwen, en hechten veel belang aan de voortzetting van de duurzaamheid en het ondernemerschap die zij genereren.  

Een prestatieladder om onze uitstoot te verminderen

Via de CO2-prestatieladder nemen we verschillende initiatieven om onze uitstoot te verminderen, waaronder het monitoren van ons energieverbruik en CO2-uitstoot.

We analyseren onze werkmethodes en sturen bij. Zo maken we deel uit van een milieubewuste samenleving.

Wat is de CO2-prestatieladder?  

De CO2-prestatieladder is een managementsysteem van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Het zet bedrijven aan om inzicht te krijgen in hun uitstoot en CO2-bewust te handelen.

Wat zijn de voordelen?

De CO2-prestatieladder is een doeltreffend instrument in het beheren van ons bedrijf en verwezenlijken van onze projecten. We genereren voordelen op een aantal gebieden, waaronder efficiënt materiaalgebruik, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Bekijk de maatregelen, initiatieven en certificaten die Eiffage Benelux en Valens al hebben ondernomen

Officielen documenten

Bekijk de maatregelen, initiatieven en certificaten die Eiffage Benelux en Valens al hebben ondernomen

Sinds enkele jaren zet Valens enkele acties op poten om een voorbeeld te zijn op gebied van duurzaamheid en koolstofarme oplossingen.
Samen met de Groep Eiffage beschouwen wij koolstofarm bouwen als een opportuniteit en hanteren wij een ambitieuze en innovatieve koolstofarme strategie.Valens richtte enkele jaren geleden de Cel Duurzame Ontwikkeling op, hiermee kunnen wij concreet inspelen op ambitieuze projecten.
Dit jaar was Valens laureaat van de wedstrijd Be Circular (Leefmilieu Brussel) met ons project “Building a Zero Waste strategy for Valens”!

Pierre Wéry, gedelegeerd bestuurder Valens

ZO DRAGEN WIJ BIJ TOT EEN GROENERE PLANEET