Ga terug

PREVENTIEADVISEUR – NIV II

| Functiebeschrijving |

U staat de verantwoordelijke van de IDPB bij voor het beheer van de veiligheid en het sensibiliseren van het personeel van het bewustzijn omtrent veiligheid en preventie. In samenspraak met de verantwoordelijken, neemt u de passende maatregelen om te voldoen aan de eisen met betrekking tot veiligheid en milieu die bepaald worden door de wet, de klant en/of door Valens.

Dit houdt onder meer in:

 • toezicht houden op de correcte toepassing van maatregelen volgens de wet betreffende het welzijn ;
 • helpen bij de voorbereidingen van de werven aangaande veiligheid ;
 • helpen bij het opstellen van documenten met betrekking tot de reglementering in het kader van milieuwetgeving ;
 • advies geven over werkmethodes, uitrustingen, materieel, enz. (bepalen van de passende maatregelen volgens de gevaren) ;
 • werfbezoeken doen met als doel : detecteren van risico’s op ongevallen en verbeteren van veiligheidsmaatregelen ter plaatse, waken over de correcte uitvoering van de richtlijnen en het respecteren van de preventiebeleid van Valens, zich ervan vergewissen dat het veiligheidsonthaal wordt gegeven, voorbereiden van de komend activiteiten/werken,… ;
 • de werven bijstaan bij een arbeidsongeval ; externe contacten, opstellen van verslagen, analyse van het ongeval, bijkomende veiligheidsmaatregelen treffen,… ;
 • voorstellen formuleren ter verbetering van het veiligheidsbeleid en –procedures.

Profiel

 • Opleiding : bachelor, master of equivalent diploma – preventieadviseur Niveau 2 ;
 • Technische kennis van bouwsector ;
 • Talen : Nederlands en goede kennis van het Frans ;
 • Informatica : goede kennis van Office ;
 • Kennis van certificeringsnormen (VCA, OHSAS, 9001, 14001, …) is een plus ;
 • Communicatief, overtuigend en stimulerend ;
 • Diplomatisch ;
 • Creatieve kijk ;
 • Proactief ;
 • autonoom werken en tezelfdertijd groepsgericht.

Wij bieden

 • een vast contract, full-time ;
 • een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen ;
 • een afwisselende en uitdagende functie binnen een dynamisch bedrijf dat deel uitmaakt van een grote groep ;
 • ontwikkelingsmogelijkheden en interne en externe training om permanente scholing te waarborgen ;
 • een goede sfeer in een dynamisch bedrijf en motiverend werk.


Solliciteer nu